Akustik Gürültü Ölçümleri ve Haritalandırılması

Akreditasyon Kapsamında  ve Yeterlik Belgesinde bulunan Gürültü  Ölçümlerini Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında firma bünyesindeki T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan A2 tipi mühendislik akustiği ve B1 tipi endüstriyel gürültü raporlama ve haritalandırma sertifikalarına sahip yetkili personellerce gerçekleştirilmektedir.

 “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” nin EK-1 ve EK-2’sinde bulunan tesisler ile yapılması planlanan izne tabi /tabi olmayan tesisler için oluşması muhtemel ya da oluşan gürültü seviyelerinin belirlenmesi için Akustik Gürültü Ölçümleri’ni ve Gürültü Haritaları’nın hazırlanması hizmetlerini sunmaktadır.

Akustik  Gürültü  Ölçümleri
•    Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Yapılan Ses Basınç Seviyesinin Tayini
•    Yerleşim Alanlarında Sesin Açık Alanda Yayılırken Azaltım Faktörlerinin Ve Çevresel Gürültü Düzeyinin Tespiti

Gürültü haritası çizilmesi