Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri

“Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” nin EK-1 ve EK-2’sinde bulunan tesisler ile yapılması planlanan izne tabi tesisler için oluşması muhtemel ya da oluşan gürültü seviyelerinin belirlenmesi için Akustik Ölçümlerinin ve Gürültü Haritalarının yaptırılması “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” gereğince yasal zorunluluktur. İzne Tabi Olmayan Tesisler ile Eğlence İşyerlerinin şikayet, yeni ruhsat alımı, ruhsat yenileme ya da canlı müzik izni alma sürecinde meydana getirdikleri gürültü seviyelerinin değerlendirilmesi amacı ile Çevresel Gürültü Ölçümlerini yaptırması “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” gereğince yasal zorunluluktur.

Madencilik, inşaat, rekreasyon alanları, enerji tesisleri gibi mekanik faaliyetler sonucu titreşim yayan tesisler ile işletmede kullanılan cihaz, teçhizat, ekipmandan kaynaklı titreşim seviyelerinin değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınarak kontrol altında tutulması amacı ile “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”ne göre Titreşim Ölçümleri yaptırılmalıdır.
Bu kapsamda laboratuvarların “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” ne göre aşağıda belirtilen parametrelerin ölçümü, haritalanması ve raporlanması konusunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’dan TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak akredite olması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Laboratuvar Yeterlilik Belgesi” alarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izin verdiği kurum/kuruluşlardan Gürültü Ölçümü, Haritalaması ve Raporlaması Sertifikasına sahip personeller ile Gürültü ve Titreşim Ölçümleri, Gürültü Haritası ve raporlamasını gerçekleştirmesi gerekmektedir.


SGS Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları;
Tesis, işyeri-atölye, eğlence yerlerinden kaynaklanan çevresel gürültünün ölçülmesi, titreşim ölçümleri ilgili yönetmelik ve standartlar kapsamında firma bünyesindeki yetkilendirilmiş ve sertifikalandırılmış uzman personellerce gerçekleştirmekte ve raporlandırılmaktadır.
 Çevresel Gürültü Ölçümleri ve Raporlanması
 Akustik Ölçümleri, Haritalanması ve Raporlanması
 Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Oluşan Hava Şoku ve Yer Titreşiminin Ölçülmesi ve Raporlanması
 Yapı Titreşiminin Değerlendirilmesi ve Raporlanması