Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık hizmetimizin kapsamında bulunan 2872 Sayılı Çevre Kanununa istinaden verilen izin ve lisanslar şunlardır;

ÇEVRE İZNİ ÇEVRE LİSANSLARI
*Emisyon İzni GERİ KAZANIM
*Atıksu Deşarjı İzni *Tehlikeli Atık Geri Kazanım
*Tehlikeli Madde Atık Su Deşarjı İzni *Tehlikesiz Atık Geri Kazanım
*Derin Deniz Deşarjı İzni *Atık Yağ Geri Kazanım
*Gürültü Kontrolü İzni *Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım
  *Atık Pil ve Akümülatör Geri Kazanım
  *Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanım
  *Ambalaj Atığı Geri Kazanım
  BERTARAF
  *Atık Yakma ve Birlikte Yakma
  *Düzenli Depolama (I.sınıf, II.sınıf, III sınıf)
  ARA DEPOLAMA
  *Tehlikeli Atık Ara Depolama
  İŞLEME
  *Tıbbi Atık Sterilizayonu
  *Ömrünü Tamamlamış Araç
  *Ambalaj Atığı Toplama Ayırma
  *Tanker Temizleme
  *Hurda Metal
  *PCB Arındırma