İş Hijyeni (İş Sağlığı ve Güvenliği) Ölçümleri

SGS Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları;
Çalışanların bulunduğu ortamdaki sağlığa zararlı unsurların kontrolü amacıyla ve İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik gereğince; ilgili yönetmelikler, ulusal ve uluslararası standartlar kapsamında iş hijyeni ölçümlerinin yapılması ve raporlandırılması hizmetlerini sunmaktadır.


Gürültü Ölçümleri
• Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümleri
• İşyeri Ortamı Gürültü Ölçümleri
• İç Ortam Gürültü Haritasının Hazırlanması


Titreşim Ölçümleri
• El-Kol Titreşim Maruziyeti Ölçümleri
• Tüm Vücut Titreşim Maruziyeti Ölçümleri


Aydınlatma Ölçümleri

• İç ve Dış Ortam Aydınlatma Seviyeleri (Gece-Gündüz)


Termal Konfor Ölçümleri
• Termal Konfor (WBGT) Ölçümleri
• Termal Konfor (PMV/PPD) Ölçümleri


Toz Ölçümleri

• İşyeri Ortamı Toplam ve Solunabilir Toz Ölçümleri
• Kişisel Toplam Toz ve Kişisel Solunabilir Toz Ölçümleri


Kimyasal Ölçümler

• Uçucu Organik Bileşik Ölçümleri (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
• Ağır Metal Ölçümleri (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
• Toksik Gaz Ölçümleri (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
• İnorganik Asit Ölçümleri (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
• Kaynak Gazları Ölçümleri (Kişisel ve İşyeri Ortamı)