Emisyon (Baca Gazı) Ölçümleri

SGS Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları;
Tesislerin emisyon kaynaklarından meydana gelen atık gazların kirletici konsantrasyonlarının ölçümleri ilgili
yönetmelik ve standartlar kapsamında firma bünyesindeki T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
yetkilendirilmiş ve sertifikalandırılmış uzman personellerce gerçekleştirmekte ve raporlandırılmaktadır.
Emisyon (Baca Gazı) Parametreleri
•    Yanma Gazları (O 2 , CO, CO 2 , NO, NO x , NO 2 , SO 2 ) Tayini
•    İslilik Tayini
•    Sıcaklık ve Nem Tayini
•    Hız Tayini ve Debi Hesaplamaları
•    Toz (Partikül Madde) Örneklemesi ve Tayini
•    Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Örneklemesi
•    Klor/Hidrojen Klorür (HCI) Örneklemesi
•    Halojenlerin Örneklenmesi (HCl, HF, HBr, Br 2 , Cl 2 )
•    Ağır Metallerin Örneklemesi
•    Dioksin ve Furan (PCDD & PCDF)
•    Amonyak (NH 3 )
•    Formaldehit
•    Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH)
•    Poliklorlu Bifeniller (PCB)