İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçümleri

SGS Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları;
Tesis içinde ve tesis etki alanında hava kalitesinin ölçümü ilgili yönetmelik ve standartlar kapsamında firma
bünyesindeki T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve sertifikalandırılmış uzman
personellerce gerçekleştirmekte ve raporlandırılmaktadır.
İmisyon (Hava Kalitesi) Parametreleri
 Partikül Madde (PM 10) Ölçümleri ve Tayini
 Çöken Toz Ölçümleri ve Tayini
 Pasif Örnekleme (NO 2 , SO 2 , NO, O 3 , HF, HCl, VOC, BTEX, NH 3 , H 2 S)
Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi
 Toz Modellemesi (Çöken Toz, PM10 emisyonları)
 Gaz ve Buhar Kirleticilerinin Modellemesi